• slider
  • slider
  • slider

Ceny

L.p Rodzaj zabiegu Cena
1 Porada lekarska pierwszorazowa 50 zł
2 Porada lekarska kontrolna 30 zł
3 Diadynamik 11 zł
4 Diadynamik na lignocainie 11 zł
5 Prądy interferencyjne 11 zł
6 Jonizacja ( z własnym lekiem jeden staw ) 13 zł
7 Jonizacja ( z własnym lekiem dwa stawy ) 16 zł
8 Galwanizacja 12 zł
9 Stymulacja dwubiegunowa 16 zł
10 Stymulacja jednobiegunowa 20 zł
11 Prądy Tens i Trauberta 16 zł
12 Pole magnetyczne 12 zł
13 Terapuls, Diatermia krótkofalowa 12 zł
14 Ultradźwięki, fonoforeza – ultradźwięki na maści lub żelu 12 zł
15 Sollux 8 zł
16 Bioptron 8 zł
17 Laser – skaner 11 zł
18 Laser ręczny zabieg wykonywany przez terapeutę 15 zł
19 Krioterapia jednego stawu Azot 14
20 Masaż ręczny częściowy (odc. szyjny, piersiowy, lędźwiowy, bark, biodro) 15 min 22 zł
21 Masaż ręczny cały kręgosłup 15 min 27 zł
22 Masaż ręczny twarzy 15 zł
23 Ćw. indywidualne z terapeutą 30 min + ćw. na przyrządach 35 zł
24 Ćw. Mc Kenziego 45 zł
25 Ćw. czynne w odciążeniu lub ćw. czynne w odciążeniu z oporem 8 zł
26 Ćw. czynne wolne lub czynne z oporem 8 zł
27 Ćw. manipulacyjne dłoni 7 zł
28 Ćw. na przyrządach ( rower, bloczek, suszki-ćw. stóp ) 7 zł
29 Ćw. grupowe 9 zł
30 Kąpiel wirowa kończyn górnych 13 zł
31 Kąpiel wirowa kończyn dolnych 15 zł
32 Kąpiel wirowa kończyn dolnych obręczy biodrowej i kręgosłupa 17 zł
33 Kąpiel perełkowo – wirowa 35 zł
PAKIETY
I Pole magnetyczne + Krioterapia Azot 23 zł
II Laser + Krioterapia Azot 23 zł
III Laser + Pole magnetyczne 21 zł
IV Ultradźwięki dwa stawy 22 zł
V Krioterapia + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach 40 zł
VI Wirówka biodrowa + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach 45 zł
VII Wirówka kończyn dolnych + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach 41 zł
VIII Wirówka kończyn górnych + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach 38 zł
IX Ćw. grupowe w pakiecie 5 lub 10 zab. 8 zł/zab.
X Ćw. w odciążeniu + krioterapia jednego stawu 20 zł

Cennik obowiązuje od 01.10.2017 r.

<tbody><tr><td width=”45″><strong>L.p</strong></td><td width=”482″><strong>Rodzaj zabiegu</strong></td><td width=”87″><strong>Cena</strong></td>
</tr><tr><td width=”45″>1</td><td width=”482″>Porada lekarska pierwszorazowa</td><td width=”87″>50 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>2</td><td width=”482″>Porada lekarska kontrolna</td><td width=”87″>30 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>3</td><td width=”482″>Diadynamik</td><td width=”87″>11 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>4</td><td width=”482″>Diadynamik na lignocainie</td><td width=”87″>11 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>5</td><td width=”482″>Prądy interferencyjne</td><td width=”87″>11 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>6</td><td width=”482″>Jonizacja ( z własnym lekiem jeden staw )</td><td width=”87″>13 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>7</td><td width=”482″>Jonizacja ( z własnym lekiem dwa stawy )</td><td width=”87″>16 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>8</td><td width=”482″>Galwanizacja</td><td width=”87″>12 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>9</td><td width=”482″>Stymulacja dwubiegunowa</td><td width=”87″>16 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>10</td><td width=”482″>Stymulacja jednobiegunowa</td><td width=”87″>20 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>11</td><td width=”482″>Prądy Tens i Trauberta</td><td width=”87″>16 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>12</td><td width=”482″>Pole magnetyczne</td><td width=”87″>12 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>13</td><td width=”482″>Terapuls, Diatermia krótkofalowa</td><td width=”87″>12 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>14</td><td width=”482″>Ultradźwięki, fonoforeza – ultradźwięki na maści lub żelu</td><td width=”87″>12 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>15</td><td width=”482″>Sollux</td><td width=”87″>8 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>16</td><td width=”482″>Bioptron</td><td width=”87″>8 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>17</td><td width=”482″>Laser – <strong><em>skaner</em></strong></td><td width=”87″>11 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>18</td><td width=”482″>Laser <strong><em>ręczny </em></strong>–<strong><em> zabieg wykonywany przez terapeutę</em></strong></td><td width=”87″>15 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>19</td><td width=”482″>Krioterapia jednego stawu <strong>Azot</strong></td><td width=”87″><strong>14</strong></td>
</tr><tr><td width=”45″>20</td><td width=”482″>Masaż ręczny <strong><em>częściowy (odc. szyjny, piersiowy, lędźwiowy, bark, biodro)</em></strong> 15 min</td><td width=”87″>22 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>21</td><td width=”482″>Masaż ręczny <strong><em>cały kręgosłup </em></strong>15 min</td><td width=”87″>27 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>22</td><td width=”482″>Masaż ręczny<strong><em> twarzy</em></strong></td><td width=”87″>15 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>23</td><td width=”482″>Ćw. indywidualne z terapeutą 30 min <strong><em>+ ćw. na przyrządach</em></strong></td><td width=”87″>35 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>24</td><td width=”482″>Ćw. Mc Kenziego</td><td width=”87″>45 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>25</td><td width=”482″>Ćw. czynne w odciążeniu lub ćw. czynne w odciążeniu z oporem</td><td width=”87″>8 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>26</td><td width=”482″>Ćw. czynne wolne lub czynne z oporem</td><td width=”87″>8 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>27</td><td width=”482″>Ćw. manipulacyjne dłoni</td><td width=”87″>7 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>28</td><td width=”482″>Ćw. na przyrządach <strong><em>( rower, bloczek, suszki-ćw. stóp )</em></strong></td><td width=”87″>7 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>29</td><td width=”482″>Ćw. grupowe</td><td width=”87″>9 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>30</td><td width=”482″>Kąpiel wirowa <strong><em>kończyn górnych</em></strong></td><td width=”87″>13 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>31</td><td width=”482″>Kąpiel wirowa <strong><em>kończyn dolnych</em></strong></td><td width=”87″>15 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>32</td><td width=”482″>Kąpiel wirowa <strong><em>kończyn dolnych obręczy biodrowej i kręgosłupa</em></strong></td><td width=”87″>17 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>33</td><td width=”482″>Kąpiel perełkowo – wirowa</td><td width=”87″>35 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″><br /></td><td width=”482″><strong>PAKIETY</strong></td><td width=”87″><br /></td>
</tr><tr><td width=”45″>I</td><td width=”482″>Pole magnetyczne + Krioterapia Azot</td><td width=”87″>23 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>II</td><td width=”482″>Laser + Krioterapia Azot</td><td width=”87″>23 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>III</td><td width=”482″>Laser + Pole magnetyczne</td><td width=”87″>21 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>IV</td><td width=”482″>Ultradźwięki dwa stawy</td><td width=”87″>22 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>V</td><td width=”482″>Krioterapia + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach</td><td width=”87″>40 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>VI</td><td width=”482″>Wirówka biodrowa + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach</td><td width=”87″>45 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>VII</td><td width=”482″>Wirówka kończyn dolnych + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach</td><td width=”87″>41 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>VIII</td><td width=”482″>Wirówka kończyn górnych + ćw. indywidualne + ćw. na przyrządach</td><td width=”87″>38 zł</td>
</tr><tr><td width=”45″>IX</td><td width=”482″>Ćw. grupowe w pakiecie 5 lub 10 zab.</td><td width=”87″>8 zł/zab.</td>
</tr><tr><td width=”45″>X</td><td width=”482″>Ćw. w odciążeniu + krioterapia jednego stawu</td><td width=”87″>20 zł</td>
</tr>
</tbody>
Cennik obowiązuje od 01.10.2017 r.